Selecție de proiecte pe mediu

Consiliul Județean Prahova lansează un nou apel  de propuneri de proiecte pentru Programul LIFE 2020 al Uniunii Europene, cu cele două componente: mediu și climă.

Consiliul Judeţean Prahova a accesat de-a lungul timpului diverse proiecte cu finanțare europeană în domeniul mediului, proiecte ce s-au dovedit foarte utile pentru comunitate, asigurând o dezvoltare durabilă la nivelul întregului județ.

Începând de acum înainte, candidații vor prezenta o notă concept (prezentarea în rezumat a ideeilor și activităților propuneri de proiect) mai ușoară a muncii lor în prima etapă a procesului de înscriere. Aceștia vor primi feedback cu privire la această notă concept și, în condițiile acceptării, vor depune apoi versiunea completă a propunerii de proiect.

Propunerile de proiect pot fi depuse de persoanele juridice înregistrate în UE, ce se încadrează în următoarele 3 categorii:
– organisme publice ( inclusiv instituții de învățământ)
– organizații comerciale private ( IMM- uri)
– organizații private necomerciale ( inclusiv ONG-uri)
Programul LIFE finanțează în acest an cu precădere proiecte care dezvoltă inovații pentru adaptarea la schimbările climatice.

Foto: Bogdan Toader– Președintele Consiliului Județean Prahova

Sursa: Pagina de Facebook a Consiliului Județean Prahova