În contextual actual din țara noastră, bântuit de crize de tot felul, viitorul sună bine la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Discutăm cu domnul profesor Dorel Dușmănescu, prorector al universității.

– Domnule profesor, ce ne puteți spune despre Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești în acest moment?

– Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești se găsește azi într-un moment delicat, cauzat decesului prematur al domnului profesor Dinu Florinel, rectorul nostru în perioada 2020 – 2022.

Rectorul Dinu Florinel, din a cărui echipă am avut onoarea să fac parte, a inițiat o serie de schimbări importante pentru Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, din care aș menționa câteva: schimbarea aspectului exterior al universității prin repararea și zugrăvirea clădirilor din campus și a spațiilor interioare (toate acestea conducând la îmbunătățirea ambientului în care lucrăm toți, cadre didactice sau studenți), adoptarea unei comunicări reale cu studenţii şi încurajarea acestora pentru a se implica mai puternic în activitatea universităţii, demararea implementării mai multor proiecte cu finanțare nerambursabilă, câștigarea unui proiect PNRR pentru digitalizarea activităților cu studenții, îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor cu partenerii tradiționali din industria de petrol și gaze (OMV Petrom SA, Schlumberger, Halliburton, Romgaz, Transgaz etc.) și inițierea unui proces susținut de internaționalizare a universității.

Alături de celălalt membru al echipei de conducere din această perioadă, dl. Conf. Univ. Dr. Ing. Mat. Pană Ion, care este acum rector interimar, până la terminarea procesului de alegeri și numirea unui nou rector, am participat în mod activ la toate aceste proiecte, dar în special la proiectul PNRR, proiect pentru care a cărui propunere am elaborat și înaintat documentația și pentru care am desfășurat toate formalitățile necesare.

– Ce ne puteți spune despre proiectul acesta PNRR pentru digitalizarea activităților în UPG Ploiești?

– Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a câștigat anul acesta un proiect pentru digitalizarea activităților cu studenții, proiect finanțat prin PNRR. Valoarea proiectului este de 13.603.787 lei, fără TVA, și va permite modernizarea semnificativă a tuturor activităților care au legătură cu studenții. Astfel se va realiza o rețea nouă de date, care va permite accesul securizat la internet în orice punct al campusului nostru; se va crea un centru de date nou prin înlocuirea serverelor actuale, vechi de un deceniu, cu altele noi; se vor dota sălile de curs/laborator/seminar cu echipamente moderne (tablă inteligentă, videoproiector, cameră video, microfon si echipamente audio) astfel încât să putem oferi acces live la toate activitățile didactice; se vor achiziționa echipamente de calcul noi pentru toate laboratoarele, împreuna cu simulatoare digitale și aplicațiile software necesare.

O altă component importantă a programului este cea de pregătire a resursei umane, prin care vor fi instruiți în utilizarea tehnologiilor digitale 250 de studenți, 100 de cadre didactice și 50 de angajați din categoria personal didactic auxiliar și nedidactic.

– Și chiar vor fi modernizate toate sălile de curs/seminar și toate laboratoarele universității?

– Da, toate. Este adevărat că amfiteatrele care au fost modernizate prin alte programe nu vor fi afectate dar restul sălilor vor fi modernizate. Per ansamblu am încercat să asigurăm includerea în proiect a tuturor echipamentelor și aplicațiilor software solicitate de colegii noștri.

– Cât va dura implementarea acestui proiect?

– Programul prevede încheierea proiectului până la finalul anului 2025 dar sperăm sa să îl încheiem mai devreme deoarece suma prevăzută pentru 2025 este destul de mică.

– Ce alte proiecte sunt în derulare la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești?

– În prezent, la UPG Ploiești, se află într-o fază avansată de implementare un proiect POR, prin care se asigură consolidarea, renovarea și dotarea cu echipamente moderne a laboratoarelor din corpul I.

Un alt proiect POR aflat în faza de implementare urmărește renovarea și modernizarea corpului G, incluzând și dotarea laboratoarelor de specialitate.

Pentru a reduce consumul de gaze naturale avem în derulare un proiect pe fonduri norvegiene care va asigura apa calda menajeră pentru căminele universității și agentul termic necesar pentru încălzirea corpului E.

Aș mai putea menționa construcția căminului cu numărul 8, care este în faza de finisare. E adevărat că investiția inițială s-a realizat de către Compania Națională de Investiții dar aceasta a finanțat doar construcția căminului restul lucrărilor (conectarea la utilități: apă, gaze, canalizare și energie electrică, realizare alei de acces și parcarea aferentă) fiind în sarcina beneficiarului, adică a universității, astfel că acest cămin este și un proiect al nostru.

– Știm că sunteți unul din candidații la postul de rector. Ce vă propuneți pentru acest mandat scurt, dacă veți câștiga alegerile?

– În primul rând îmi doresc să continuăm implementarea proiectelor aflate în derulare, proiecte începute în mandatul rectorului Dinu Florinel, cu sprijinul și implicarea totală a acestuia.

Totodată îmi doresc să derulăm în bune condiții proiectul PNRR deoarece reprezintă o oportunitate extraordinară pentru UPG Ploiești.

Pe de altă parte consider că trebuie să căutăm cât mai multe programe cu finanțare nerambursabilă prin care să putem asigura repararea, întreținerea și dezvoltarea patrimoniului universității dar și programe pentru finanțarea cercetării deoarece numărul și volumul contractelor de cercetare cu firme este în scădere.

Un alt obiectiv pe care îl consider de importanță este reprezentat de promovarea agresivă a universității noastre în rândul populației școlare de liceu, atât în județul Prahova cât și în județele învecinate.

În sfârșit, vom continua procesul de internaționalizare, inițiat de profesorul Dinu Florinel, ca o componentă indispensabilă a universității noastre, prin extinderea colaborărilor cu universitățile partenere din țări precum Spania, Grecia, Bulgaria, Serbia și altele.

Mai sunt multe alte lucruri de realizat dar timpul rămas din acest mandat este destul de scurt.

– Ce ne puteți spune despre echipa propusă de dumneavoastră?

– Suntem o echipă matură, echilibrată și cu experiență în managementul academic. Domnul profesor Ion Pana a fost prodecan și prorector, domnul profesor Emil Stan a fost șef de catedră/director de departament și secretar științific al Senatului UPG, iar eu am fost șef de catedră, secretar științific de facultate și prorector.

Consider că experiența cumulată a celor trei membri ai echipei propuse este un puternic argument în competiția actuală.

– Câteva cuvinte despre contracandidatul dumneavoastră?

– Contracandidatul meu este un tânăr energic, năvalnic, aflat oarecum la început de drum în managementul organizației universitare și dornic să demonstreze ce poate să facă, iar echipa pe care o propune pare bine intenționată.

Desigur, dacă va câștiga, nu pot decât să îi urez să fie capabil să ducă această sarcină, destul de dificilă, la bun sfârșit, în interesul universității care constituie, pentru cadre didactice și pentru studenți, un punct important al existenței.

Dincolo de toate proiectele frumoase începute sau continuate de noi, despre care am vorbit mai sus, managementul unei universități înseamnă încercarea de a rezolva în fiecare zi probleme curente, precum finanțarea, încălzirea, relațiile cu alte universități din țară, convorbirile cu ministerul și inspectoratul, dar și cu administrația locală și județeană, păstrarea relațiilor cu partenerii din mediul comercial și deschiderea de noi oportunități.

Pentru toate acestea, experiența are un cuvânt greu de spus.

– De ce ar trebui să vă voteze colegii și studenții?

– Deoarece promovăm calmul și echilibrul în orice situație. De asemenea, practicăm un stil de conducere bazat mai mult pe leadership decât pe management și dorim să asigurăm o continuare a lucrurilor bune care s-au realizat până acum fără a evita lucrurile noi.

– Un ultim cuvânt pentru colegii și studenții care urmează să vă voteze?

– Dragi colegi și dragi studenți vă aștept pe toți la vot, indiferent de opțiunea dumneavoastră. Bineînțeles că, personal, îmi doresc să veniți alături de mine pentru a construi împreună un viitor frumos.

– Domnule profesor, vă mulțumim pentru timpul acordat!

– Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită!

Articol publicat de Revista Pedagoteca

CITIȚI ȘI PROIECT DE LEGE: STUDENȚII ANGAJAȚI NU VOR PLĂTI TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE CONTRACTULUI DE MUNCĂ SAU INTERNSHIP

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.