Crezi că ai destulă răbdare, dragoste, timp și bani să investești într-un after – school? Primele teste vin repede, în momentul în care trebuie obținute autorizațiile. Odată trecute, urmează cele financiare, deloc de neglijat.

Ideea de after – school, sau mai pe românește de „școală după școală”, este reglementată de ani buni prin Legea educației naționale din 2011. Are un întreg capitol rezervat, articolul 58:

Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, pot să îşi extindă activităţile cu elevii după orele de curs, prin programe „Şcoala după şcoală”. În parteneriat cu autorităţile publice locale şi cu asociaţiile de părinţi, prin programul „Şcoala după şcoală”, se oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială. Acolo unde acest lucru este posibil, parteneriatul se poate realiza cu organizaţii nonguvernamentale cu competenţe în domeniu.  Programele „Şcoala după şcoală” se organizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Statul poate finanţa programul „Şcoala după şcoală” pentru copiii şi elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii”, conform Legii educației naționale.

Ce este un after-school, Școala după școală (SDS)

Conform datelor oferite de Ministerul Educației, programul SDS se poate desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu (în funcţie de orarul fiecărui nivel de  studiu), al școlii, în situația în care deține resursele materiale și umane necesare organizării acestui program.

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin  specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de  încurajare a lecturii independente etc.),  ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de  tip recreativ.

Fiecare şcoală, în funcţie de grupul-ţintă, constituie module de pachete de activităţi, prin combinarea activităţilor menţionate  mai sus.

În învăţământul secundar, programul SDS poate fi de trei tipuri: accelerarea învăţării şi performanţă, activităţi de sprijin și pregătire pentru viaţă.

Pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă – pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, participarea/ organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare, participarea la activităţi de cooperare europeană

Pachetul de activităţi de sprijin – asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare,  activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale, consiliere psihologică.

Pachetul de pregătire pentru viaţă – organizarea de activităţi de dezvoltare personală, activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc.

Programul se poate organiza modular, pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi nevoile identificate, prin combinarea pachetelor de activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile.

Programul se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi), constituite după opţiunile şi nevoile identificate. Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi organizaţii partenere abilitate.

Primii pași pentru înființarea unui after-school

Pentru înființarea unui after-school, este necesară deschiderea unei firme (SRL, SRL-D) sau a unui ONG, codul CAEN specific activității fiind 8891 – Activități de îngrijire zilnică pentru copii. În cazul firmei, costurile doar pentru înființare se ridică la aproximativ 1.250 lei.

Urmează apoi o destul de mare loterie, a aprobării activității în funcție de sediu. Sunt necesare în primul rând avizele uzual solicitate pentru activitate societăților comerciale: de mediu, Sanepid, Sanitar-veterinar, protecția muncii și PSI, plus acordul de funcționare de la Primărie. Urmează apoi un aviz special, de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.