Pe acești trei Sfinți Părinți îi sărbătorim ca pe cei mai mari Învățători și Păstori ai Bisericii, din toată istoria creștinătății.

Viața lor sfântă și învățăturile lor alcătuiesc niște îndreptare de ortodoxie, vrednice de toată lauda și încrederea.

Ei sunt adevărații ctitori ai Ortodoxiei și pentru că, pe lângă darul tălmăcirii Sfintelor Scripturi, ei s-au învrednicit și de înalta treaptă a arhieriei, sunt cunoscuți sub numele de Sfinții Trei Ierarhi.

Fiecare a folosit amvonul în felul felul său.

Sfântul Vasile a fost păstor al mirenilor, dar și mare îndrumător al călugărilor, unind cuvântul cu fapta și acordând un loc însemnat muncii alături de rugăciune.

Împreună cu Sfântul Ioan Hrisostom s-a străduit cu înfrumusețarea și desăvârșirea Sfintei Liturghii, iar Liturghia Sfântului Ioan și Liturghia Sfântului Vasile se săvârșesc în Biserica Ortodoxă, așa cum le-au desăvârșit ei.

Sfântul Grigorie cunoscut cu numele de ,,Cuvântător de Dumnezeu”, era vorbitor desăvârșit, poet și mare teolog.

Sfântul Ioan Gură de Aur a folosit amvonul pentru învățătura mirenilor, chemându-i spre întoarcerea la Dumnezeu și la milostenie, de la cei mai smeriți, până la cei mai semeți, îmbărbătându-i, dojenindu-i și dându-le ca pildă viața sa de nevoință, dar și de dârză bărbăție.

A fost socotit ca cel mai iscusit vorbitor, pe care l-a avut biserica.

Sfinții Trei Ierarhi s-au asemănat între ei și prin slăbiciunea lor trupească, toți având o sănătate plăpândă.

În slăbiciunea vasului lor trupesc sălășluia însă tăria cea neasemănată a Duhului și cuvântul lor era unit cu fapta.

În cinstea lor, acum trei veacuri, domnitorul Vasile Lupu al Moldovei a înălțat minunata biserică din Iași, care a uimit multă lume prin frumusețea podoabelor ei, cu hramul Sfinții Trei Ierarhi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.